Woudsender Sleepbootschipper

Je eigen koers uitzetten, een motor, een stuwende kracht, enthousiast, anderen op sleeptouw nemen en promotor voor Woudsend!

Criteria voor de Woudsender Sleepbootschipper van het jaar.
Als je eraan voldoet en onvermoeid doorzet, verdien je een ereplaats.
Niet voor niets zijn deze criteria gekozen als uitgangspunt om te komen tot de kandidaatstelling voor deze eretitel.

Voor het eerst in 1994, met de bedoeling er een 2 jaarlijkse verkiezing van te maken, waarbij het ereburger-schap van Woudsend wordt toegekend.
Niet zomaar een ereburgerschap maar een met een blijvend karakter, mede door het erebord in MFC de Driuwp├┤lle.

Het initiatief tot de verkiezing is genomen door Woudsend Aktief (voormalige organisatoren van de sleepbootdagen) de nominaties zijn aangedragen door de Vereniging door Dorpsbelangen, die op haar beurt alle verenigingen in Woudsend heeft aangeschreven met de vraag een of meerdere personen te nomineren.
Van iedere nominatie wordt gevraagd deze te voorzien van een motivatie waarom deze persoon of personen is/zijn genomineerd.

Vervolgens worden de nominaties in het diepste geheim gewikt en gewogen om tot de conclusie te komen wie zich Sleepbootschipper van het jaar mag noemen.
Zowaar geen eenvoudige opgave!
Uit voorgaande mag blijken dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze afweging wordt gemaakt, waardoor de eretitel een nog grotere waarde krijgt…

Je wordt tenslotte niet zo maar Woudsender Sleepbootschipper.

2024 ???

2022 Tonnie Ketelaar

2018 Maria Baukje van der Wal-Roorda
2016 Karina van Lent
2014 Edse Wiersma
2012 Jan Osinga
2010 Douwe Zondervan
2008 Ulfert Hoekema
2006 Marieke Nagelhout
2004 Sibbele Reekers
2002 Anneke de Vries
2000 Leo Visser
1998 Ids Osinga
1996 Siemon de Vries
1994 Johannes Kuipers