Opening 15e Friese Sleepbootdagen

Bron: Sneeker Nieuwsblad
Link: http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/44938/opening-15e-friese-sleepbootdagen

WOUDSEND – Temidden van een prachtig decor van zestig klassieke sleepboten en opduwers opende burgemeester Hayo Apotheker op 29 april de 15e Friese Sleepbootdagen in Woudsend. Hij heette alle schippers, hun vrouwen en bemanning van harte welkom bij dit bijzondere evenement in dit bijzondere dorp.

Het hoogtepunt van de avond was uiteraard de benoeming van de Woudsender Sleepbootschipper 2016. Maar burgemeester Apotheker liet de belangstellenden nog even in spanning en besteedde eerst aandacht aan Woudsend. Hij roemde de stoere, stalen krachtpatsers die dit weekend centraal staan. Varend erfgoed dat oude tijden doet herleven. Verder is in Woudsend dit weekend ook veel te beleven. De expositie KinderKunst Woudsend, het historische winkeldorp, de Drakenbootrace en het brede aanbod van thematische markten doet het dorp bruisen. Volgens de burgemeester brengt dit Woudsend terug als een dorp van handelsgeest en ondernemerszin.

Eeuwen geleden speelde Woudsend al een leidende rol bij vernieuwing en innovatie. In de hoogtijdagen was de Midstraat van Woudsend op maandagochtend drukker dan de Amsterdamse Kalverstraat op zaterdagmiddag. Hij gaf het organiserend comité een geweldig compliment voor de organisatie van deze unieke gebeurtenis.

Toen werd het tijd om de nieuwe Woudsender Sleepbootschipper bekend te maken. Voor de twaalfde keer is deze titel bekend gemaakt aan een man of een vrouw die een speciale betekenis voor Woudsend heeft. Soms op de voorgrond, soms achter de schermen, maar altijd iemand die een eigen koers vaart en met een stuwende kracht en aanstekelijk enthousiasme anderen op sleeptouw neemt. Een steun en toeverlaat voor velen.

De keuze is een democratisch proces in Woudsend aangezien de diverse verenigingen een kandidaat kunnen voordragen waaruit de Sleepbootschipper wordt gekozen. Deze persoon is voor het leven ereburger van Woudsend en de komende twee jaar drager van de titel Woudsender Sleepbootschipper.

De Woudsender Sleepbootschipper 2016 heeft zich actief ingezet voor de samenleving van Woudsend, is bestuurslid geweest van de ondernemersvereniging, redactrice van de Woudsender Zomerkrant Altyd Wolkom, drijvende kracht achter vele evenementen zoals de Sleepbootdagen en heeft een bijzondere liefde voor kunst en kinderen. De nieuwe Sleepbootschipper 2016 is Karina van Lent.

Ruim zestig slepers op sleepbootdagen Woudsend

Bron: Omrop Fryslân
Link: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/634524-ruim-zestig-slepers-op-sleepbootdagen-woudsend

Meer dan zestig sleepboten liggen weer voor de wal in Woudsend voor de 15e ‘Friese Sleepbootdagen’. Met vlagjes en verlichting geeft het een prachtig historische beeld met de molen op de achtergrond.

Zaterdag en zondag zijn er in het dorp nog veel andere activiteiten zoals een kunstmarkt, een boerenmarkt, old-timers, rondvaarten en een braderie. Het voormalige kantoorgebouw van Woudsend Verzekeringen wordt deze dagen gebruikt als expositie ‘Kinder Kunst Woudsend’.

De tentoonstelling is een project voor kinderen van basisscholen die dit keer met behulp van opa’s en oma’s zo’n 160 kunstwerken hadden gemaakt.

Goed sechstich slepers op sleepboatdagen Wâldsein

Bron: Omrop Fryslân
Link: https://www.omropfryslan.nl/nijs/634523-goed-sechstich-slepers-op-sleepboatdagen-waldsein

Mear as sechstich sleepboaten lizze wer foar de wâl yn Wâldsein foar de 15e ‘Friese Sleepbootdagen’. Mei flachjes en ferljochting jout it in prachtich histoarysk byld mei de mûne op de eftergrûn.

Sneon en snein binne der yn it doarp noch in soad oare aktiviteiten lykas in keunstmerk, in boeremerk, old-timers, rûnfearten en in bradery. It eardere kantoargebou fan Woudsend Verzekeringen wurdt dizze dagen brûkt foar de eksposysje ‘Kinder Kunst Woudsend’.

De tentoanstelling is in projekt foar bern fan de basisskoallen dy’t dit kear mei help fan pakes en beppes sa’n 160 keunstwurken makke ha.

15e Friese Sleepbootdagen

Bron: Sneeker Nieuwsblad
Link: http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/44780/15e-friese-sleepbootdagen

WOUDSEND – De Sleepbootdagen Woudsend zijn een tweejaarlijks spektakel voor jong en oud. Vanwege het derde lustrum jaar is het programma van activiteiten veelzijdiger dan ooit. Bijna alle boten stammen uit de jaren 1930-1940. Een tijd waarin nog veel schepen van de helling afgleden. De vloot behoort tot varend erfgoed en is niet meer in bedrijf.

Op vrijdagavond 29 april vindt om 20.00 uur de feestelijke opening plaats. Dan wordt ook bekend wie de nieuwe Sleepbootschipper van het jaar wordt. Een titel die wordt toegekend aan een Woudsender die heel belangrijk voor het dorp was en is.

Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei staat het dorp bol van de activiteiten. Een kunstmarkt, een boerenmarkt, oude scheepsmotoren, old timers, brommers en motoren van voor 1968, rondvaarten, excursie naar Natuureiland De Gouden Boaiem, een nijverheidsmarkt en braderie zorgen voor urenlang slenter- en ‘sneup’-plezier.

Onder het motto ‘Woudsend goes vintage’ is het hele weekend de Midstraat voorzien van gelegenheidswinkeltjes waar vanuit een breed assortiment kruidenierswaren, snoepgoed, brocanten en kleding wordt aangeboden. De molens en kerken zijn open voor publiek.

Op zaterdag en zondag kunt u genieten van live muziek bij diverse horeca. En op het ‘oldtimer plein’ op de loswal worden vanuit de platenbus verzoekplaatjes gedraaid. Discjockey Joep heeft een groot assortiment muziek op vinyl.

Nieuw dit jaar is de open tuinen-route. Achter historische panden en in de stegen van Woudsend zijn mooie tuinen verscholen. De één zo groot als een postzegel, de andere vol fraaie kunst dat te koop is.

Tenslotte vindt in het oude pand van Woudsend Verzekeringen kunstexpositie “KinderKunst Woudsend” plaats. Dit jaar is het thema “Scheepvaart”. De kinderen van de twee basisscholen in Woudsend maken gedurende vier jaar (van 2015-2018) jaarlijks een kunstwerk. Tijdens de Sleepbootdagen 2016 zijn de unieke 160 nautische KinderKunstwerken te bewonderen.

Woudsend loopt uit voor Sleepbootdagen

Bron: Schuttevaer
Link: https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid24500-woudsend-loopt-uit-voor-sleepbootdagen-.html

Het Friese dorp Woudsend loopt in het weekend van 29 en 30 april en 1 mei uit voor de 15de editie van de Friese Sleepbootdagen.

De organisatie zegt er alles aan te hebben gedaan om er weer een bruisend festijn van te maken met veel activiteiten. ‘Zeker ook omdat het een jubileumeditie is. Voor watersporters en toeristen die een bezoek aan Friesland willen brengen, is dit een aantrekkelijke event om naar toe te gaan.’

De Sleepbootdagen worden vrijdagavond 29 april om 20 uur aan de Iewal in Woudsend geopend door de burgemeester van Súdwest-Fryslân, Hayo Apotheker. Dan wordt ook bekend wie de nieuwe Sleepbootschipper van het Jaar wordt. Een titel die wordt toegekend aan een Woudsender die heel belangrijk is voor het dorp.

Op zaterdag en zondag staat het dorp bol van de activiteiten. ‘Er is een kunstmarkt, een boerenmarkt, er zijn oude scheepsmotoren en old timers te zien, er zijn rondvaarten en er is een excursie naar Natuureiland De Gouden Boaiem. En dan zijn er nog de nijverheidsmarkt en braderie. Samen goed voor urenlang slenter- en “sneup”-plezier.’

Onder de noemer ‘Woudsend goes vintage’ is de Midstraat het hele weekend voorzien van gelegenheidswinkeltjes waar vanuit een breed assortiment kruidenierswaren, snoepgoed, brocanten en kleding wordt aangeboden. Daarnaast is er muziek en zijn de molens en kerken geopend voor publiek.

Bijzonder is ook de kunstexpositie Kinder Kunst Woudsend in het voormalige pand van Woudsend Verzekeringen. Tijdens de Sleepbootdagen 2016 worden 160 kinderkunstwerken geëxposeerd met als thema Scheepvaart.

Edse Wiersma sleepbootschipper van het jaar

Bron: Sneeker Nieuwsblad
Link: http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/30381/edse-wiersma-sleepbootschipper-van-het-jaar

WOUDSEND – Voor mede-organisator Edse Wiersma uit Woudsend konden de Friese sleepbootdagen in Woudsend niet meer stuk. Niet alleen waren de weergoden op de hand van het evenement, ook werd Wiersma zelf uitgeroepen tot ‘sleepbootschipper van het jaar’ en mag hij die titel twee jaar dragen. ,,It is dochs wol bysûnder dat je sa boppe driuwen komme’’, zo erkent hij.

Met een sleepboot heeft deze eretitel niets te maken, het is een tweejaarlijkse verkiezing die op democratische wijze wordt gehouden. Alle verenigingen in Woudsend mogen hun stem uitbrengen op iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het algemeen belang van Woudsend. Twee jaar geleden was het Jan Osinga, nu dus Wiersma. Als twintigjarige jongeman kwam de nu 65-jarige Wiersma naar Woudsend en stichtte hij It Ponkje. Een eerste begin om de horeca in Woudsend ‘op de kaart te zetten’, zoals hij het zelf noemt. Daarna volgde een bestuursfunctie in de recreatie-ontwikkeling van het dorp, een voorzitterschap van de VVV in Woudsend, later gevolgd door een zelfde functie bij de VVV Wymbritseradiel. Daarnaast was hij nog betrokken bij de oprichting van de tennisvereniging en de watersportvereniging en, natuurlijk, de Friese sleepbootdagen.

Wiersma is de elfde schipper die wordt bijgeschreven op het speciale bord en de waardering doet hem goed. Zoals ook de grote publieke belangstelling voor de Friese sleepbootdagen hem goed deden. ,,In skatting kin ik net meitsje, mar it giet om tûzenen minsken. En de santich âlde sleepboaten sieten ek moai yn de flaggen en foaral strak yn de lak.’’

Friese Sleepbootdagen in Woudsend

Bron: Balkster Courant
Link: http://www.balkstercourant.nl/nieuws/23349/friese-sleepbootdagen-woudsend

WOUDSEND – In Woudsend worden op 23, 24 en 25 mei de Friese Sleepbootdagen voor de veertiende keer gehouden. Meer dan zestig klassieke sleepboten en opduwers liggen afgemeerd aan de Iewâl. Een tweejaarlijks evenement voor jong en oud. Dit jaar is getracht het programma van activiteiten zo veelzijdig mogelijk te maken.

Op vrijdagavond 23 mei vindt om 20.00 uur de feestelijke opening plaats. Dan wordt ook bekend wie de nieuwe Sleepbootschipper van het jaar wordt. Een titel die wordt toegekend aan een Woudsender die heel belangrijk voor het dorp was en is.

Later op de avond wordt voor het eerst in de geschiedenis van de Sleepbootdagen een Drakenbootrace georganiseerd.

Op zaterdag en zondag staat het dorp bol van de activiteiten. Een kunstmarkt, een boerenmarkt, een nautische markt, een nijverheidsmarkt, een kleedjesmarkt en een braderie zorgen voor urenlang slenter- en ‘sneup’-plezier.

Tijdens het hele weekend staan de huizen en winkels in de Midstraat in het teken van de 17e eeuw. Vanuit (gelegenheids)winkels wordt een breed assortiment kruidenierswaren, snoepgoed, brocante en sieraden aangeboden. Daarnaast is er muziek en zijn de molens en kerken open voor publiek.

Tenslotte vindt in het oude pand van Woudsend Verzekeringen het laatste weekend van de kunstexpositie Kunst aan de Ee plaats. Meer dan 1.000 professionele kunstwerken verdeeld over 3.700 m2 expositieruimte.

Jan Osinga sleepbootschipper Woudsend

Bron: Balkster Courant
Link: http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4041/jan-osinga-sleepbootschipper

WOUDSEND Jan Osinga is tijdens de dertiende editie van de Sleepbootdagen in Woudsend uitgeroepen tot Sleepbootschipper van het jaar. Hij kreeg de versierselen die bij het ereburgerschap behoren uitgereikt uit handen van wethouder Leo Pieter Stoel van Súdwest-Fryslân. Het was de tiende keer dat de schipper werd benoemd. Osinga maakt zich verdienstelijk voor het dorp als dorpsfotograaf. Verder is hij actief binnen de kerk, de website en dorpskrant. Hij is voor de komende twee jaar de Sleepbootschipper van het dorp en ereburger voor het leven. De Sleeptbootdagen konden ondanks het koude weer niet stuk. Liefst tachtig sleepboten en opduwers meerden aan in het dorp. Op de foto is te zien hoe druk het in het dorp was. Veel aandacht was er ook voor de historische terugblik op Woudsend in de 17e eeuw. Meer dan veertig oude pandjes hadden open huis en verkochten oude producten: brokanten, speelgoed, bonbons, gereedschap, servies, kleding en snoepgoed. Het publiek waande zich voor even in een andere tijd.

Sleepbootdagen met markt in Woudsend

Bron: Balkster Courant
Link: http://www.balkstercourant.nl/nieuws/3937/sleepbootdagen-met-markt-in-woudsend

WOUDSEND – In Woudsend vindt dit weekeinde de dertiende editie van de Friese Sleepbootdagen plaats met nostalgische winkeltjes in de Midstraat.

Oude tijden herleven in het dorp. Vanaf vrijdagavond 19.00 uur, met de verkiezing van de Sleepbootschipper, tot zondag 18.00 uur wanneer de boten worden uitgezwaaid, is er van alles te beleven aan de kades, waar de sleepboten liggen aangemeerd. Er is er een braderie, er zijn activiteiten voor kinderen en de horeca staat garant voor lekker eten en drinken.

Uiteraard ontbreken de poonrokers, nettenboeters en andere nautische aspecten niet, maar speciaal voor deze editie heropenen in en rond de Midstraat veel voormalige winkeltjes tijdelijk hun deuren. Van oudsher kent Woudsend een rijke handelstraditie. Vooral in de 17e eeuw waren in het hele dorp kleinschalige bedrijfjes te vinden waar je vooral terecht kon voor je kruidenierswaren en specerijen. Tijdens het sleepbootweekend zijn ze terug van weggeweest. Ze verkopen weliswaar geen kruidenierswaren, maar sieraden, zelfgemaakte bonbons, woondecoratie en nog veel meer.

En zijn alle boten en winkeltjes bewonderd, dan is er de mogelijkheid om een rondvaart te maken op een sloep of praam. Of ontdek op de kindermarkt slenter over de boerenstreekmarkt en laat de kinderen lekker uitrazen op het kinderplein.