Je eigen koers uitzetten, een motor, een stuwende kracht, enthousiast, anderen op sleeptouw nemen, en promotor voor Woudsend!


Criteria voor de Woudsender Sleepbootschipper van het jaar.

Als je eraan voldoet en onvermoeid doorzet, verdien je een ereplaats.

Niet voor niets zijn deze criteria gekozen als uitgangspunt om te komen tot de kandidaatstelling voor deze eretitel.


Voor het eerst in 1994, met de bedoeling er een 2 jaarlijkse verkiezing van te maken, waarbij het ereburger-schap van Woudsend wordt toegekend. Niet zomaar een ereburgerschap maar een met een blijvend karakter, mede door het erebord in MFC de Driuwpôlle. Het initiatief tot de verkiezing is genomen door Woudsend Aktief (voormalige organisatoren van de sleepbootdagen) de nominaties zijn aangedragen door de Vereniging door Dorpsbelangen, die op haar beurt alle verenigingen in Woudsend heeft aangeschreven met de vraag een of meerdere personen te nomineren. Van iedere nominatie wordt gevraagd deze te voorzien van een motivatie waarom deze persoon/personen zijn/is genomineerd.


Vervolgens worden de nominaties in het diepste geheim wordt dan gewikt en gewogen wie zich Sleepbootschipper van het jaar mag noemen.

Zowaar geen eenvoudige opgave! Uit voorgaande mag blijken dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze afweging wordt gemaakt,

waardoor de eretitel een nog grotere waarde krijgt…………….


Je wordt tenslotte niet zo maar Woudsender Sleepbootschipper.

Woudsender sleepbootschippers

2016 Karina van Lent


2014 Edse Wiersma

2012 Jan Osinga

2010 Douwe Zondervan

2008 Ulfert Hoekema

2006 Marieke Nagelhout

2004 Sibbele Reekers

2002 Anneke de Vries

2000 Leo Visser

1998 Ids Osinga

1996 Siemon de Vries

1994 Johannes Kuipers

Home       Contact       Sleepboten     Programma       Deelnemers       Sponsors       Foto’s